Zmiany organizacyjne Iławskiego Centrum Kultury

1. Iławskie Centrum Kultury powstało na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/56/95 z dnia 09 marca 1995 r. w sprawie utworzenia Iławskiego Centrum Kultury z połączenia komunalnych instytucji kultury. ICK rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 kwietnia 1995 r.
2. W 2000 r. połączono Iławskie Centrum Kultury z Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, na podstawie Uchwały Nr XVII/156/99 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia Iławskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.
3. Z dniem 1 stycznia 2001 r. odłączono od ICKSTiR Informację Turystyczną, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/264/2000 z dnia 30 października 2000 r., zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Iławskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Zmieniono również nazwę instytucji na Iławskie Centrum Kultury i Sportu.
4. Z dniem 1 kwietnia 2004 r. odłączono Iławskie Centrum Sportu, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/210/2004 z dnia 26 lutego w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury z Iławskiego Centrum Kultury i Sportu na Iławskie Centrum Kultury oraz zmiany zakresu zadań.
5. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. została odłączona Biblioteka Miejska od Iławskiego Centrum Kultury, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/248/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Iławskiego Centrum Kultury oraz nadania statutów utworzonym w wyniku podziału samorządowym instytucjom kultury.

Główne cele statutowe Iławskiego Centrum Kultury to: upowszechnianie i ochrona kultury, prowadzenie edukacji kulturalnej, a także tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.
ick logo kopia

26.3.2021
 

Komentarze zostały wyłączone.