ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz ich ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zapytanie ofertowe doc Zapytanie ofertowe pdf

Odpowiedzi na zapytanie do treści ZO (odpowiedzi nr 1 do 11) na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. Pismo z dnia 12.10.2016r.

Odpowiedzi na zapytania doc Odpowiedzi na zapytania pdf

Ujednolicony tekst ZO na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupuoraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Tekst ZO doc Tekst ZO pdf

Odpowiedzi na zapytanie do treści ZO (odpowiedzi nr 12 do 14) na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. Pismo z dnia 17.10.2016r.

Odpowiedzi na pytania doc Odpowiedzi na pytania pdf

Ujednolicony tekst ZO z dnia 17.10.2016 na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zapytanie ofertowe doc Zapytanie ofertowe pdf

Odpowiedzi na zapytanie do treści ZO (odpowiedzi nr 15 do 19) na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. Pismo z dnia 20.10.2016r.

Odpowiedzi na pytania doc Odpowiedzi na pytania pdf

Ujednolicony tekst ZO z dnia 20.10.2016 na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zapytanie ofertowe doc Zapytanie ofertowe pdf

Informacja o zmianie treści ZO na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. Pismo z dnia 21.10.2016r.

Informacja doc Informacja pdf

Ujednolicony tekst ZO z dnia 21.10.2016 na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance.

Zapytanie ofertowe doc Zapytanie ofertowe pdf

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę w ramach leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy nowego samochodu ciężarowego (rok produkcji 2016) z prawem opcji wykupu oraz jego ubezpieczenia w zakresie AC, OC, NNW, Assistance. Pismo z dnia 26.10.2016r.

Informacja o wyborze oferty pdf