Iławskie Centrum Kultury zatrudni specjalistę ds. organizacji i promocji imprez kulturalnych oraz tworzenia dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków unijnych i realizacji projektów

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji kulturyi specyfiki pracy domu kultury.
3. Udokumentowane doświadczenie w redagowania różnego rodzaju tekstów i płynnym posługiwaniu się poprawną polszczyzną w mowie oraz piśmie.
4. Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji/regulaminów konkursowych.
5. Co najmniej 3- letni staż pracy.
6. Inicjatywność, kreatywność, umiejętność działania pod presją czasu.
7. Wysoka kultura osobista.
8. Prawo jazdy kat. B
9. Wysokie kompetencje komunikacyjne.
10. Orientacja w aktualnych trendach w zakresie promocji działań kulturalnych w mediach społecznościowych.
11. Doświadczenie w zakresie przygotowywania materiałów na potrzeby mediów społecznościowych.
12. Biegłość techniczna w obsłudze mediów społecznościowych, stron internetowych oraz znajomość internetowych narzędzi promocji.
13. Elastyczność w zakresie godzin pracy (popołudniami i w weekendy).
14. Umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym oraz programami do obróbki zdjęć.
15. Obsługa programów MS Word, Exel.

Dodatkowe atuty:
1. Udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, tworzeniu biznesplanów.
2. Udokumentowane doświadczenie w obsłudze CMS Word Press.
3. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
4. Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych.
5. Udokumentowana praca w zespołach.
6. Udokumentowana umiejętność dzielenia się wiedzą.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1. List motywacyjny i CV
2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane umiejętności i znajomość języków obcych.
3. Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 1).

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 30.09. 2019 r. do Iławskiego Centrum Kultury, (Sekretariat pokój nr 227) ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława.

Proponowane warunki pracy:
1. Umowa na okres próbny (3 miesiące) a następnie na czas nieokreślony.
2. Wynagrodzenie miesięczne brutto od 3000 do 3500.
3. Praca w kreatywnym, przyjaznym zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Udział w tworzeniu strategii reklamowej instytucji i jej realizacja.
2. Monitorowanie i wyszukiwanie ogłoszeń o konkursach. Analizowanie dokumentów konkursowych. Gromadzenie od pracowników niezbędnych informacji i ich przetwarzanie.
3. Tworzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków unijnych i udział w realizacji projektów.
4. Pozyskiwanie partnerów i sponsorów oraz współpraca z nimi.
5. Redagowanie różnego rodzaju wysokiej jakości tekstów na potrzeby mediów społecznościowych.
6. Obsługa mediów społecznościowych, stron internetowych.

————————————————————————————————–

Znak Graficzny ICK

Poniżej znajdą Państwo znak graficzny Iławskiego Centrum Kultury do pobrania.[/vc_column_text]Pobierz logotyp ICK


Znak Graficzny Złota Tarka

Poniżej znajdą Państwo znak graficzny Festiwalu Złota Tarka do pobrania.

Pobierz logotyp Złota Tarka