Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (15.03, godz.10:00). Karty zgłoszeń i regulamin

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ostatniej klasy gimnazjum i osób starszych. W tym roku przegląd rejonowy odbędzie się 15 marca (piątek) o godz.10:00 w Kinoteatrze Pasja w Iławie.

1. Warunki udziału w Konkursie są następujące:
a. Przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu); repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.
b. Wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika; złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

2. KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA należy złożyć w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.

3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:
a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
– drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu.
– wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla.
b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2019 roku, dla wszystkich turniejów OKR;
c. Przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
• turniej poezji śpiewanej – 05 – 08 czerwca 2019 roku we Włocławku;
• turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 12 – 15 czerwca 2019 roku w Ostrołęce.
• turniej teatrów jednego aktora – 20 – 22 czerwca 2019 roku w Słupsku;

4. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

Szczegóły w REGULAMINIE KONKURSU
KARTY ZGŁOSZEŃ:
POEZJA ŚPIEWANA
JEDNEGO AKTORA
RECYTATORSKI, WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

OKR

19.2.2019
 

Komentarze zostały wyłączone.