Raport z diagnozy – Potencjał kulturotwórczy mieszkańców Iławy

„Kultura – wspólna sprawa” to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania Iławskiego Centrum Kultury w życie społeczności iławian poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gminy miejskiej. Na potrzeby I części zadania przeprowadziliśmy wśród iławian diagnozę potrzeb kulturalnych 2 grup: młodzieży i seniorów oraz potencjału kulturowego miasta. Zależy nam na włączeniu do procesu osób dotychczas mało obecnych w działaniach ICK, a mogącymi wzmocnić potencjał społeczności Iławy, które w przyszłości będą współpracować z ICK, jak i odbiorców z różnych grup wiekowych i społecznych. Następnie odbyły się warsztaty dla szkół „Mój czas – moja szansa”, konkurs plastyczny „Moja wizja kultury w Iławie” i spacer badawczy z przedstawicielami młodzieży, seniorów i władz miasta Iławy oraz osobami, których pomysły wytworzone na warsztatach, były najciekawsze. Działania mają na celu ukierunkować na nawiązywanie przez ICK stałych relacji z mieszkańcami Iławy. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W ramach projektu: „Kultura wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne”, stworzyliśmy gotowy raport z diagnozy – na podstawie uzyskanych w części badawczej informacji. Stanie się on podstawą dla opracowania regulaminu do konkursu inicjatyw. Diagnoza potencjału kulturotwórczego zostanie opublikowana, by każdy mógł się z nią zapoznać w dowolnym dla siebie momencie. Ogłosimy konkurs na inicjatywy społecznej, do którego będą mogły podejść osoby i grupy niezrzeszone w organizacjach. Zgłaszane wnioski powinny odpowiadać na potrzeby, które są ujęte w raporcie.
RAPORT: raport z diagnozy
Projekt bez tytulu (8)

11.6.2021
 

Komentarze zostały wyłączone.