Przegląd recytatorski online

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Przeglądzie recytatorskim, który odbędzie się w formule online.

Przegląd adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Iławy i powiatu iławskiego.

Cele przeglądu:
– kształtowanie wrażliwości na piękno;
– upowszechnianie kultury żywego słowa;
– rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności interpretacyjnych;
– popularyzacja literatury pięknej;

Zgłoszenia przyjmujemy do 25.05 do godziny 15:30.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie karty uczestnictwa, a także wysłanie na adres email: ntaranowska@ickilawa.pl video z prezentacją recytacji jednego wybranego utworu poetyckiego. Filmik nie może przekraczać 3 min.

Wybrane przez nas prezentacje zostaną opublikowane na fanpage’u ICK na Facebooku oraz na stronie internetowej. Wyróżnione nagrania zostaną nagrodzone drobnymi upominkami. Prezentacje w ramach przeglądu rozpoczną się po 8.06.2020 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa zawarte są w regulaminie Przeglądu.

Regulamin

Zgoda rodzica

4.5.2020
 

Komentarze zostały wyłączone.