Historia ICK

Samorząd Iławy od momentu powstania przejął zadanie zaspokajania kulturowych potrzeb mieszkańców miasta. Podobnie jak w wielu innych miejscowościach przed 1990 r., ten obszar działalności był. rozdzielony pomiędzy Miejski Dom Kultury oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. Taka sytuacja utrzymała się do 9 marca 1995 r., kiedy Rada Miasta zatwierdziła decyzję o połączeniu instytucji krzewiących kulturę, wskutek czego 1 kwietnia tego roku rozpoczęło działalność Iławskie Centrum Kultury. MDK i MBP utraciły samodzielność organizacyjną, odrębnych dyrektorów i księgowość. W Radzie Miasta następnych kadencji na przemian zwyciężały i przegrywały poglądy o słuszności centralizacji zarządzania agendami samorządowymi. 29 grudnia 1999 r. radni podjęli uchwałę o połączeniu Iławskiego Centrum Kultury z Centrum Sportu i Rekreacji w Iławskie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, które zainaugurowało działalność trzy dni później. Jednakże już w następnym roku sfera turystyki znalazła się w obszarze kompetencji Działu Promocji Miasta. Od 1 marca 2004 r. dziedziny kultury i sportu funkcjonują znów oddzielnie. Na mocy uchwał Rady Miasta reaktywowano Iławskie Centrum Kultury oraz powołano Centrum Sportu Rekreacji i Turystyki. W związku przeprowadzanymi reorganizacjami zmieniała się baza lokalowa Centrum. Obecnie obejmuje ona: budynek kina X Muza, dawny Osiedlowy Dom Kultury przy ul. Skłodowskiej, Amfiteatr im. Louisa Armstronga nad Małym Jeziorakiem oraz siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Jagiellończyka. Przejściowo w jej skład wchodziły również: Zajazd Wielka Żuława, Miejski Dom Kultury przy ul. Kościuszki i Miejska Hala Sportowo – Widowiskowa.

Zakres działalności ICK określają: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (25 X 1991 r.), ustawa o bibliotekach (27 VI 1997 r.) a także Statut ICK (26 II 2004 r.). Zapewnieniu kontaktu ze sztuką i dostarczaniu rozrywki służą różnego rodzaju imprezy, na które zapraszano zarówno miejscowych twórców, jak i artystów sławnych w kraju i za granicą. Roczne wykazy imprez prezentują się imponująco, gdyż zawierają 60 – 70 pozycji, wśród których znalazły się festiwale, koncerty, konkursy, przeglądy, wystawy, plenery malarskie i rzeźbiarskie. Podczas konstruowania kalendarza wydarzeń kulturalnych rolę wiodącą spełniają imprezy odbywające się cyklicznie. Przyciągają one najwięcej widzów, stanowią również swego rodzaju wizytówkę miasta, akcentując jego obecność w życiu kraju i przyczyniając się do jego promocji. Każdego roku najważniejszym wydarzeniem artystycznym w Iławie jest odbywający się w sierpniu Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting – Złota Tarka. Wśród festiwali propagujących ten gatunek muzyczny nie ma w Polsce imprezy wyższej rangą. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe przez dziesięciolecia organizowało ten festiwal w warszawskim klubie „Stodoła”. W nowych realiach ekonomicznych zabrakło miejsca dla święta jazzu tradycyjnego w dotychczasowym miejscu i kształcie. Kryzys został przełamany w 1994 r., kiedy imprezę tę przeniesiono do Iławy. Z powodu braku odpowiedniej sceny koncerty odbywały się w parku miejskim i na kempingu restauracji Italiana. Od następnego roku o „Złote Tarki” rywalizowano w amfiteatrze, który otrzymał imię Louisa Armstronga. Międzynarodowy charakter ma również festiwal pieśni żeglarskiej Jeziorak Szanty (Jeziorak Shanties Meeting). Idea organizacji takiej imprezy w Iławie współgra z koncepcją turystycznego charakteru miasta i odpowiada zapotrzebowaniu zarówno jego mieszkańców, jak i gości, którzy od 1996 r. rokrocznie w lipcu zapełniają amfiteatr. Wysoki poziom artystyczny sprawia, że na scenie występują czołowi wykonawcy tego gatunku. Od 1993 r. organizowany jest cykl imprez p.t. „Lato w Iławie”. Popularne wśród mieszkańców niedzielne koncerty tworzyły szeroką panoramę gatunków: od rocka, bluesa, przez muzykę ludową, po występy kabaretów, chórów i zespołów dziecięcych. Do dorobku ICK zaliczają się również przyciągające masową widownię imprezy sportowe, organizowane w czasie, gdy kultura fizyczna należała do sfery jego zadań.

Przełomowym momentem w tej dziedzinie było oddanie do użytku Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej. Posiadanie obiektu o wysokim standardzie oraz widowni na 1250 miejsc pozwoliło organizować imprezy z udziałem gwiazd sportu i nie tylko, a równocześnie wzbogaciło iławski kalendarz sportowy i kulturalny. 11 kwietnia 2001 r. odbyło się uroczyste otwarcie Hali, które uświetnił dwumecz pierwszych męskich reprezentacji w piłce ręcznej Polski i Białorusi. Dziesięć dni później, w tym samym obiekcie, odbyła się Centralna Inauguracja Dni Olimpijczyka. Z organizowanych przez Centrum zawodów o randze ogólnopolskiej warto wymienić: mecz Euroligi Mężczyzn w tenisie stołowym Polska – Węgry w 2002 r., a w roku następnym Finał Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Juniorek Starszych i mecz piłki siatkowej mężczyzn Polska – Holandia.

Zadanie animacji amatorskiego ruchu artystycznego ICK realizuje współpracując z działającymi w tej dziedzinie stowarzyszeniami i organizacjami. Zapewnia im opiekę instruktażową i merytoryczną, ułatwia organizację imprez i zabezpiecza je od strony technicznej. Formowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży dokonuje się głównie poprzez ciągłą pracę sekcji, zespołów i kół zainteresowań.

Funkcja upowszechniania czytelnictwa należy do zadań Biblioteki Miejskiej. W głównej siedzibie przy ul. Jagiellończyka znajdują się: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia ogólna i oddział dla dzieci. Filia mieści się w dawnym Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Skłodowskiej. Księgozbiór obejmuje ok. 120 tys. woluminów, zaś prenumerata około 80 tytułów czasopism. Zasoby zawierają również bogaty zbiór materiałów audiowizualnych i dokumentów elektronicznych. Z biblioteki korzysta ponad 9 tys. czytelników. Od 1992 r. jej praca i zasoby są sukcesywnie komputeryzowane. Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania książek oraz czasopism biblioteka organizuje wiele przedsięwzięć w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. W tej sferze mieszczą się lekcje biblioteczne, warsztaty, pogadanki, wystawy, spotkania z autorami, konkursy. Zaowocowało to ścisłą współpracą ze szkołami różnych szczebli z tereny powiatu iławskiego, szczególnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym. Nowe możliwości otworzyło w 2002 r. otrzymanie od Kancelarii Prezydenta pracowni komputerowej. Zaczęto wówczas organizować przeznaczone dla różnych grup wiekowych zajęcia, warsztaty, turnieje gier i konkursy multimedialne. Młodzież uzyskała jednocześnie możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów Internetu. Biblioteka uczestniczy również w ogólnopolskich przedsięwzięciach, jak chociażby organizowany przez NBP konkurs „Z ekonomią na ty”. W 2002 r. iławska placówka otrzymała nagrodę główną, a w roku następnym wyróżnienie.

Biblioteka Miejska realizuje także zadania biblioteki powiatowej. Ta dziedzina działalności obejmuje opiekę metodyczną nad bibliotekami na terenie powiatu iławskiego, organizowanie szkoleń, pomoc we wdrażaniu oprogramowania komputerowego i w organizowaniu różnego rodzaju akcji czytelniczych.