Kultura wspólna sprawa – relacja ze spotkania i warsztatów

Za nami blisko 3 godziny spędzone na poszukiwaniu nowego spojrzenia na kulturę w naszym mieście, dzieleniu się doświadczeniami, budowaniu relacji. Podczas spotkania i warsztatów ‚Kultura wspólna sprawa’, które odbyły się 20 listopada Iławskie Centrum Kultury gościło pozytywnych, zaangażowanych iławian. Uczestnicy dużo wnieśli i dali innym odczuć, że wychodzą obdarowani i zainspirowani. Spotkanie trwało blisko 3 godziny. W tym czasie oglądaliśmy prezentację z podsumowaniem działań ICK z ostatnich trzech miesięcy, w parach i grupach dyskutowaliśmy o ofercie kulturalnej miasta oraz potrzebach różnych grup mieszkańców. Przyglądaliśmy się barierom mogącym hamować realizację inicjatyw. Efektem pracy w grupach były koncepcje wydarzeń miejskich zakładające szeroką współpracę różnych środowisk. Umożliwienie liderom miejskim współudziału w tworzeniu kulturowej wspólnoty i działania w obszarze rozszerzania oferty edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych mieszkańców wyłoniły się jako najważniejsze zadania dla Iławskiego Centrum Kultury. Dziękujemy za wspierającą obecność, zaangażowanie, wniesioną radość. To przekroczyło nasze oczekiwania. Spotkanie i warsztaty poprowadziła Lidia Miłosz- dyrektorka ICK przy wsparciu instruktora Ariela Ruteckiego.
5
3
2
1

26.11.2019
 

Komentarze zostały wyłączone.