„Kultura – wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie”

“Kultura – wspólna sprawa” to projekt, którego celem jest zwiększenie zaangażowania Iławskiego Centrum Kultury w życie społeczności iławian poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gminy miejskiej.
W ramach I części zadania przeprowadzimy wśród iławian diagnozę potrzeb kulturalnych 2 grup: młodzieży i seniorów oraz potencjału kulturowego miasta. Zależy nam na włączeniu do procesu osób dotychczas mało obecnych w działaniach ICK, a mogącymi wzmocnić potencjał społeczności Iławy, które w przyszłości będą współpracować z ICK, jak i odbiorców z różnych grup wiekowych i społecznych.
Działania zostaną ukierunkowane na nawiązywanie przez ICK stałych relacji z mieszkańcami Iławy. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.
W ramach projektu odbędą się:

1) Warsztaty dla szkół „Mój czas – moja szansa” (weź udział w wydarzeniu i poznaj szczegóły: warsztaty);
2) Konkurs plastyczny: „Moja wizja kultury w Iławie” (weź udział w wydarzeniu i poznaj szczegóły: konkurs plastyczny);
3) „Senior +” – diagnoza seniorów (szczegóły wkrótce);
4) Spacer badawczy po mieście z przedstawicielami młodzieży, seniorów i władz miasta Iławy (szczegóły wkrótce).

Na podstawie uzyskanych w części badawczej informacji zostanie stworzony raport, który stanie się podstawą dla opracowania regulaminu do konkursu inicjatyw. Diagnoza potencjału kulturotwórczego zostanie opublikowana, by każdy mógł się z nią zapoznać w dowolnym dla siebie momencie. Ogłosimy konkurs na inicjatywy społecznej, do którego będą mogły podejść osoby i grupy niezrzeszone w organizacjach. Zgłaszane wnioski powinny odpowiadać na potrzeby, które zostaną ujęte w raporcie.
Na podstawie regulaminu zostanie wyłonionych od 3 do 7 najciekawszych pomysłów odpowiadających na założenia regulaminu oraz na potrzeby społeczności wykazane w diagnozie. Po ogłoszeniu wyników zaprosimy ich autorów do wspólnego opracowania zgłoszonych inicjatyw pod kątem precyzji opisu części składowych, preliminarza wydatków, harmonogramu wykonania itp.
________________________________________
Konkurs „Moja wizja kultury w Iławie” realizowany w ramach projektu: „Kultura wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

plakat net

moj czs moj szansa net(1)

konkurs 15 kwietnia

25.3.2021
 

Komentarze zostały wyłączone.