Teatralne Poniedziałki, Wspaniały Teatr bez nazwy: Rewizor (18.02). Miejsce: Kinoteatr, godz.18:00. Wstęp wolny!

Iławskie Centrum Kultury zaprasza na kolejną spektakl „Rewizor” w wykonaniu Wspaniałego Teatru bez Nazwy, który odbędzie się 18 lutego o godz.18:00 w Kinoteatrze Pasja w Iławie. Wstęp jest wolny.

Wspaniały Teatr bez Nazwy ( Gietrzwałd) to wspaniali ludzie nie tylko poprzez przedstawienia, które są po prostu dobre. Wspaniali też poprzez pasję tworzenia i odnajdywania czasu. Pięknym i wieńczącym, wieloletni wysiłek Zespołu, wyróżnieniem Wspaniałego Teatru Bez Nazwy, jest Nagroda Ministra Kultury RP, która została wręczona 22 kwietnia 2005 roku, po kolejnym przed­stawieniu „Pułkownika-Ptaka”. Dalsze działania „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy” zostały po raz kolejny uhonorowane w 2016 roku Nagrodą Ministra Kultury RP. W roku 2016 „Wspaniałego Teatru Bez Nazwy” otrzymał Honorowy Tytuł „Przyjaciel Warmii” …Przyznawany jest osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą wkład w rozwój Warmii, w kształtowanie tożsamości regionalnej jej mieszkańców oraz których działalność przyczynia się do go­spodarczego, turystycznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu. Dostrzeżenie tak ważnego w regionie Warmii i Mazur, bezprecedensowego zjawiska kulturotwór­czego, jest dobrym znakiem dla rozwoju „małych ojczyzn” i ludzi, których pasja warta jest najwyż­szych ocen.

REWIZOR1Teatralne Poniedziałki, Wspaniały Teatr bez nazwy: „Rewizor” (18.02). Miejsce: Kinoteatr, godz. 18:00, wstęp wolny.

REWIZOR

Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie. Nikołaj Gogol – „Rewizor”

… Gogola, pisarza całkowicie już dojrzałego artystycznie, zaczyna pochłaniać dość mglista idea przebudowy moralnej społeczeństwa. Literaturę traktuje jako „służbę” , a w śmiechu widzi siłę karzącą i narzędzie naprawy obyczajów. Te dążenia zbiegają się z rosnącym zainteresowaniem sztuką dramatyczną , którego pierwszym wynikiem była komedia „Ożenek”. Gogol rozpoczyna pracę nad utworem niejako „programowym” , który przez negację zła i występku miał budzić pragnienie dobra i sprawiedliwości. Postanowiłem zebrać do kupy całe zło jakie tylko znalem i wyśmiać za jednym zamachem – stąd właśnie wziął się „Rewizor” – pisał w liście do przyjaciela.

Tak powstał jeden z najdoskonalszych utworów dramaturgii światowej, święcący po dziś dzień triumfy sceniczne. Sztuka uderzyła w epokę celniej i dotkliwiej niż się tego spodziewał artysta /…/, dookoła „Rewizora” rozpętała się burza. Entuzjazmowi szerokiej publiczności towarzyszyły wściekłe ataki wsteczników wszelkiego autoramentu. Krytyka reakcyjna odmawiała „Rewizorowi” miana komedii, nazywała go płaską, trywialną farsą/…/ określała sztukę jako niesmaczną karykaturę i utwór amoralny. Na te zarzuty wnikliwą odpowiedź dał krytyk literacki i filozof W. Bieliński. „Dziwię się, że nikt nie dojrzał tej szlachetnej postaci, której wszyscy domagają się od autora. Postać ta jest w sztuce obecna – to śmiech, który oczyszcza naszą duszę”/…/ Ziemowit Fedecki, wstęp do:
Mikołaj Gogol „Pisma wybrane”, Warszawa 1956/

Mijają właśnie 182 lata od premiery „Rewizora” w 1836 roku w Petersburgu, a wydźwięk utworu wciąż z roku na rok poraża aktualnością…Nikołaj Gogol, bolejąc nad niedoskonałością swego społeczeństwa, nie przewidział, że jego sarkastyczna diagnoza przeniesie się przez epoki…

Nikołaj Wasiliewicz Gogol /1809-1852/ , pisarz rosyjski. Wszedł do literatury cyklem 8 opowiadań „Wieczory na futorze kolo Dikańki /”1832/ osnutych na tle życia ukraińskich chłopów. W kolejnych utworach ewoluował w kierunku satyry i groteski, które wkrótce stały się jego znakiem rozpoznawczym. W 1835 ogłosił jednorodny tematycznie i ideowo tom opowiadań „Mirgorod”, a w zbiorze„Arabeski” znalazły się dwa słynne utwory o tematyce petersburskiej – „Newski prospekt” i „Pamiętnik wariata”. Tę tematykę rozwinął w opowiadaniach następnych -„Nos” i „Szynel” tworząc cykl tzw. nowel petersburskich wyszydzających struktury urzędnicze przeżarte korupcją i wszechobecną biurokracją. Komedie „Rewizor” i „Ożenek”, obie z 1836 r. ugruntowały jego pozycję moralisty i prześmiewcy, a powieść „Martwe dusze”/1842/ utrzymana w konwencji” powieści łotrzykowskiej” przyniosła szeroką panoramę Rosji szlachecko-urzędniczej.

4.2.2019
 

Komentarze zostały wyłączone.