Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Marka Kałuży.

Informujemy, że Pan Marek Kałuża, instruktor rzeźby przy Iławskim Centrum Kultury, otrzymał w roku 2016 stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt przygotowany został wspólnie z Iławskim Centrum Kultury. Działalność animacyjna w ramach stypendium będzie skoncentrowana na twórczej rewitalizacji obiektu pn. Kuźnia Talentów .

Zakres zadań wchodzących w skład stypendium obejmuje przede wszystkim działalność warsztatową oraz stymulowanie wydarzeń artystycznych wokół Kuźni Talentów a także terenu znajdującego się nad rzeką Iławka. Harmonogram realizacji programu stypendialnego zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej  www.ickilawa.pl.

Zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

grafa
20.6.2016
 

Komentarze zostały wyłączone.