61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Przegląd Rejonowy (10.03)

63 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

W roku 2018 przegląd miejski nie odbędzie się, wszystkie chętne osoby zapraszamy do udziału
w przeglądzie rejonowym

Przegląd rejonowy odbędzie się 10 marca 2018 roku (sobota) godz. 10:00 w Osiedlowym Domu Kultury ul. M. Skłodowskiej – Curie 26a w Iławie
.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się 28 kwietnia 2018 r.( sobota) godz. 10.00 w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym ul. Górna 1 a, 11- 040 Dobre Miasto.
Do przeglądu wojewódzkiego Jury zakwalifikuje:
– do 3 recytatorów w turnieju recytatorskim
– 1 wykonawca w turnieju wywiedzione ze słowa
– w turnieju teatrów jednego aktora – 1 wykonawca oraz 1 dodatkowy – przesyłając taśmę video
z realizacją jego spektaklu – na adres Zarządu Głównego TKT
– w turnieju poezji śpiewanej – 1 wykonawca oraz dodatkowo 3 – przesyłając taśmę z rejestracją
ich prezentacji – na adres organizatora spotkania finałowego

Wszystkie materiały – karty uczestników poszczególnych turniejów, regulamin konkursu
oraz afisz/ogłoszenie konkursu będą dostępne w formie elektronicznej do druku na stronie www.ickilawa.pl

Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres Iławskiego Centrum Kultury,
ul. Niepodległości 13 A, 14-200 Iława lub pocztą elektroniczną na adres animacja@ickilawa.pl
w terminie do 5 marca 2018 roku.

Teatrów Jednego Aktora Recytatorski, wywiedzione ze słowa Poezja Śpiewany
20.2.2018
 

Komentarze zostały wyłączone.