Co w Iławskim Centrum Kultury ?

Szanowni Państwo!
Ze względów bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa załoga Iławskiego Centrum Kultury wykonuje obowiązki w zakresie realizacji zadań statutowych w trybie pracy wewnętrznej. Jak wszyscy jesteśmy niepewni przyszłości, zadajemy sobie pytania: czy nasze wysiłki, dzięki którym w bieżącym roku zaplanowanych zostało tyle interesujących imprez, miałyby teraz pójść na marne? Staramy się nie poddawać rezygnacji, wspieramy się wzajemnie, by z nową energią realizować wyznaczone cele oraz pokazać sobie wzajemnie i Państwu, że było warto. Chcielibyśmy nie rezygnować z żadnych wydarzeń kulturalnych, które zaplanowaliśmy, próbujemy elastycznie dostosować ich terminy do okoliczności, bo wiemy, że iławianie czekają na te imprezy i każdy marzy, by znów swobodnie wyjść z domu i cieszyć się aktywnością. Wiemy jednak, że nie wszystko uda się zrealizować. Po ogłoszeniu stanu epidemii otrzymaliśmy wiadomość od chóru z USA. Artyści odwołali trasę w Polsce. Smutno, ale rozumiemy. Prosimy Państwa o odrobinę cierpliwości, samodyscypliny w realizowaniu zaleceń związanych z epidemią. Niepokój odczuwamy wszyscy, dlatego bardzo musimy się wspierać w tym trudnym momencie.
Co u nas? Zależy od działu. Dostosowujemy się do zmieniającej się rzeczywistości, projektując warsztaty on-line. Nasi instruktorzy: Agata Topolewska, Marek Kałuża, Piotr Weintz mają kontakt zdalny ze swoimi grupami, doskonalą swoje umiejętności, by prowadzić zajęcia w sieci. Pozostają w stałym kontakcie zdalnym ze sobą i z pracownikami ICK. Już w środę (25 marca 2020r.) na facebooku.pl pojawi się live Agaty Topolewskiej, która przeprowadzi zajęcia plastyczne. W czwartek o 12:00 na fanpage’u ICK odbędzie się „Spotkanie z rzeźbiarzem – Markiem Kałużą”, a 2 kwietnia 2020r. pilotażowy odcinek zajęć pt. „Odkryj swój potencjał, by cieszyć się życiem”, który za pośrednictwem Skype poprowadzi socjoterapeutka oraz Coach ICF – Dorota Olzacka (obowiązują zapisy). W różnych komórkach naszej struktury mają miejsce różnorodne działania, ale łącząc wszystko razem to: pracujemy nad sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, zmieniamy terminy imprez, rozmawiamy z kontrahentami (artystami, producentami, realizatorami), negocjujemy umowy, projektujemy aneksy do umów, opracowujemy dokumenty, przygotowujemy materiały promocyjne, pracujemy nad dokumentacją w ramach kontroli zarządczej, projektujemy dokumenty związane z organizacją imprez masowych, piszemy projekty na dofinansowanie wydarzeń, analizujemy ridery techniczne na imprezy letnie, konserwujemy i naprawiamy sprzęt nagłośnieniowy, prowadzimy inne drobne naprawy, remonty, archiwizujemy dokumenty, zdjęcia, doskonalimy umiejętności poprzez szkolenia on- line, przygotowujemy rozliczenia kwartalne dla ZAIKS – u, SFP – u i PISF – u, projektujemy ofertę sprzedaży przestrzeni reklamowej ICK, koncepcyjnie pracujemy nad zadaniami edukacyjnymi w ramach tworzonych pracowni i mnóstwo innych rzeczy….
To też doskonały moment, by zrobić podsumowania. Od sierpnia 2019 roku opracowaliśmy dziewięć projektów na dofinansowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Iławie:
1) „Od kontemplacji do inspiracji – Teatr Tańca na scenie Kinoteatru Pasja” – pozyskaliśmy tutaj prawie 40 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca w programie „Scena dla tańca 2020” na organizację ośmiu spektakli łączących w sobie teatr i taniec, warsztatów i prelekcji;
2) 50. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” – otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowanie
w wysokości 20 000,00 zł;
3) „Polska moją Ojczyzną, Polska moim Domem”- pozyskaliśmy na ten projekt
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”środki w wysokości 22 000,00 zł. Zadanie zakłada organizację cyklu działań promujących lokalny patriotyzm (prelekcja historyczna Michała Młotka oraz quiz internetowy, wystawa rzeźby Józefa Kuleszy, konkurs rzeźby oraz konkurs poezji (obydwa połączone z warsztatami), koncert pamięci Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Przemka Grudzińskiego, koncert oraz projekcja filmu niemego „Ponad śnieg” z pokazem tańca regionalnego, warsztaty animacji poklatkowej, wycieczka do Muzeum „Polin).

Podsumowując, od 1 sierpnia 2019 r. pozyskaliśmy ponad 80 000,00 zł na działania kulturalne. Poza powyższymi składaliśmy również wnioski na realizację innych projektów:

1) „50. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Muzyka – w procesie odwoławczym;
2) „Modernizacja wyposażenia w Iławskim Centrum Kultury” do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury – w procesie odwoławczym;
3) „Organizacja II edycji Soundlake Festival -u w Iławie”- do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Muzyka – odpowiedź negatywna;
4) „Organizacja warsztatów sztuki ludowej regionu Warmii i Mazur” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu EtnoPolska2020 – odpowiedź negatywna;
5) „Ja. Cały zbudowany jestem z ran – wokół twórczości Edwarda Stachury” do Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” – czekamy na wyniki;
6) „Ożywić pamięć, otworzyć serca – sztuka w hołdzie wolności”do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura – Interwencje 2020 – czekamy na wyniki;
Obecnie pracujemy nad wnioskami na dofinansowanie takich wydarzeń jak: 50. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” i Soundlake Festival 2020:
1. „Organizacja II edycji Soundlake Festival – w Iławie”
2. „50. Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”,
które złożymy do fundacji, które wspierają działania kulturalne.
Poza tym interesujemy się programami grantowymi, które umożliwiają pozyskanie środków na realizację wydarzeń kulturalnych już z myślą o 2021 roku. Przesłaliśmy ponadto zgłoszenie do Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach realizacji projektu „Sieć na kulturę
w podregionie elbląskim”, który zakłada szkolenie dla pracowników instytucji domów kultury
w zakresie kompetencji cyfrowych. Instruktorzy świeżo zdobytą wiedzę będą przekazywać dzieciom i młodzieży zamieszkującej w regionie. A wszystko to dzieje się w trybie pracy wewnętrznej.
Pozdrawiamy wszystkich ciepło i życzymy dużo zdrowia i dobrych, kojących myśli :).
Dyrektorka ICK wraz z Pracownikami

24.3.2020
 

Komentarze zostały wyłączone.