OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Iławskie Centrum Kultury z siedzibą w Iławie przy ul. Niepodległości 13A,
e-mail: sekretariat@ickilawa.pl, tel. (89) 649 16 31

2.Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych pełni wyznaczony przez nas Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Pułtorak. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod1@panetpol.pl

3.Przetwarzamy dane osobowe, które zbierane są w ramach zapisów na zajęcia organizowane przez Iławskie Centrum Kultury, udziału w warsztatach czy imprezach organizowanych przez naszą instytucję oraz w ramach świadczonych przez nas usług.

4.Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja celów statutowych naszej instytucji

5.Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o przepisy prawa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w oparciu o nasz Statut i inne regulaminy dotyczące zasad korzystania z naszych usług lub na podstawie Państwa zgody.

6.Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom usług IT na rzecz ICK, operatorom pocztowym i kurierom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa np. sądy.

7.Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu gdy nie wycofają Państwo zgody lub do momentu do jakiego będą nam potrzebne zgodnie z przepisami prawa.

8.Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

9.Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
———————————————————————————————-

MONITORING

1. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
Iławskie Centrum Kultury w Iławie ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława, tel: 89 649 16 31

2. Inspektor Ochrony Danych

W Iławskim Centrum Kultury w Iławie został powołany Inspektor Ochrony Danych
z którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iod1@panetpol.pl

3. Obszar objęty monitoringiem

Monitoringiem wizyjnym w Iławskim Centrum Kultury w Iławie objęta została sala konferencyjna.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i porządku publicznego na terenie sali konferencyjnej ICK w Iławie.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni.

6. Przysługujące prawa

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.

7. Prawo wniesienia skargi

Należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
———————————————————————————————-
Inspektorem Ochrony Danych w Iławskim Centrum Kultury jest Agnieszka Pułtorak. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod1@panetpol.pl