Nagrody Burmistrza Miasta Iławy w dziedzinie kultury

Dyrektor Iławskiego Centrum Kultury Lidia Miłosz na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Iławy Dawida Kopaczewskiego

OGŁASZA:

konkurs na nagrody oraz wyróżnienia dla podmiotów zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem oraz ochroną kultury.

Burmistrz Miasta Iławy przyznaje nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

1) Nagrody Burmistrza Miasta Iławy za osiągnięcia artystyczne (do 3 nagród),
2) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy za upowszechnianie kultury,
3) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy za całokształt działalności,
4) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy za ochronę dziedzictwa kulturowego,
5) Nagroda Burmistrza Miasta Iławy dla mecenasa kultury.

Termin oraz miejsce składania wniosków: 20 kwietnia 2021 r., godz. 15:30, siedziba Iławskiego Centrum Kultury, ul. Niepodległości 13A, 14-200 Iława (na podstawie daty wpływu dokumentów) lub elektronicznie na adres e-mail: rwroblewska@ickilawa.pl.

Szczegółowe zasady przystąpienia do konkursu określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr XVIII/203/20 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem oraz ochroną kultury (uchwala).

Osoba do kontaktu: Renata Rajewska-Wróblewska, tel. 89 6949 16 16, e-mail: rwroblewska@ickilawa.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oswiadczenie o posiadanym rachunku bankowym (os. fizyczna)

ZAL. NR 1 wniosek

Oswiadczenie o posiadanym rachunku bankowym (inny niz os. fizyczna)
nagroda burmistrza 1 net

15.2.2021
 

Komentarze zostały wyłączone.