Iławskie Centrum Kultury wnioskuje o dofinansowanie z MKiDN na remont i modernizację Kinoteatru „Pasja”

W odpowiedzi na program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” Iławskie Centrum Kultury złożyło do MKIDN-u dwa wnioski na dofinansowanie remontu i modernizacji Kinoteatru „Pasja”.
Stworzony w Iławskim Centrum Kultury projekt nosi tytuł „Zatrzymać czas”. Wnioskujemy o łączną kwotę ponad 2 700 000 zł, które pozwoliłyby na odnowienie wymagających renowacji elementów kinoteatru: balkonów nad wejściem głównym do budynku i od strony jeziora, stolarki okiennej, wentylacji na dachu, elewacji budynku i murów oraz modernizację piwnic.
Budynek kinoteatru jest jednym z najbardziej wartościowych zabytków w Iławie. Latem, kiedy przebywają tu tysiące turystów, kinoteatr jest wybierany jako jeden z ważnych punktów do odwiedzenia ze względu na swoją bogatą historię, wyjątkowe przeznaczenie, funkcje społeczne i wartość archeologiczną. Z miejscem tym wiążą się wspomnienia poprzednich pokoleń. To tutaj zrodził się pierwszy w Iławie Dyskusyjny Klub Filmowy. Tutaj spotykali się i integrowali mieszkańcy Iławy.
To miejsce, jak żadne inne, posiada unikalną wartość społeczną i artystyczną. „Zatrzymać czas” to nie tylko plan na zahamowanie procesów niszczenia, to przede wszystkim plan na rozwój nowych kompetencji społeczeństwa lokalnego, to projektowanie bezcennych doświadczeń kolejnych pokoleń.
Z budynkiem związane są wspomnienia mieszkańców Iławy i zasługuje on na to, by przywrócić mu świetność. Teraz czekamy na wyniki i prosimy o wspierające myśli. Bardzo chcielibyśmy znaleźć się w gronie beneficjentów.
kinoteatr fota

13.11.2020
 

Komentarze zostały wyłączone.